oppstalling

Vi kan tilby oppstalling i store bokser (3*4m) i lyse luftige staller. Innkludert i oppstallingen er fôr, fôring tre ganger om dagen og fri bruk av baner, skrittemaskin og paddocker.

Vi har to ridehus hvorav ett med filtbunn, En utebane 20*40, en sprangbane 30*70 og en dressurbane 20*60. Alle utendørsbaner har filtbunn.

Pris for oppstalling pr 01.12.2011:

Oppstalling hest: 5000,- kr inkl mva

Oppstalling pony: 4750,- kr inkl mva

Møkking pr dag:        100,- kr  inkl mva

Møkking pr mnd:     1000,- kr inkl mva (5 dager)

Utslipp pr mnd:       1000,- kr inkl mva (5 dager)

Parkering lastebil m/strøm pr. mnd:  750 kr inkl  mva