opptreden i ridehallen

Når du skal inn i hallen og det er ryttere til stede skal du alltid spørre

        DØREN FRI?

Vent til du får svaret

        DØREN ER FRI

Gå til høyre og følg firkantsporet til du er på langsiden. Der vender du inn til venstre og stopper ved midtlinjen. Husk at det skal være god avstand mellom hestene. (De kan også krangle av og til.) Bli stående på midtlinjen til døren er lukket og vent til du får klarsignal om å skritte ut på sporet.

I ridehallen skal kun elever, instruktører og eventuelle medhjelpere være. Foreldre, søsken og andre tilskuere henstilles til tribune/rytterstue. Tilskuere oppfordres vennligst til å være stille under ridetimen.